Projektiranje lesenih konstrukcij

Zanesljiv partner v leseni gradnji

Kaj vam ponujamo

Projektna dokumentacija

Statični izračuni, idejne zasnove, projekt za izvedbo - PZI, projekt izvedenih del - PID

Načrti lesenih konstrukcij

Delavniški načrti lesenih in jeklenih konstrukcij, detajliranje spojev, požarna odpornost

Interdisciplinarni pristop

Arhitektura, konstrukcije, gradbena fizika, ekonomičnost izvedbe

Poslanstvo in vizija

V podjetju lesena d.o.o. se trudimo vzpostaviti dolgoročno partnerstvo z arhitekti, proizvajalci in izvajalci. Za izdelavo kakovostnih načrtov mora projektant gradbenih konstrukcij poznati celoten sistem gradnje v podrobnosti in izkoristiti vse prednosti sistema. Učinkovite in ekonomične rešitve v specialnih gradnjah lahko dosežemo le ob tesnem sodelovanju arhitektov, izvajalcev in inženirjev.

PI Sašo Vozel, univ.dipl.inž.grad. vodilni odgovorni projektant gradbenih konstrukcij