Hiša M

Hiša M

Avtor fotografije: Miran Kambič

Kratek opis: Montažna hiša je postavljena na monolitni armiranobetonski podstavek – temelje. Konstrukcija je lesena okvirna, izdelana z največjo stopnjo prefabrikacije. Arhitekturna zasnova hiše je pritlična z dvema zamaknjenima dvokapnima strehama. Ostrešje je klasično s špirovci in lepljenimi legami. Posebnost montažne gradnje je, da so tudi ostrešja izdelana v panelih – večjih elementih – in pripeljana na gradbišče. Tako se skrajša čas montaže in zmanjša možnosti za napake pri gradnji. Posebno noto hiši dajejo visoki stropovi odprti do ostrešja ter velika panoramska stena v dnevnem prostoru.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij za montažni in armiranobetonski del objekta – PZI

Lokacija: Litija
Konstrukcija: lesena okvirna (montažna) konstrukcija
Leto projekta: 2019
Leto izvedbe: 2019
Izvajalec: Riko Hiše d.o.o.
Projektivni biro: Skupaj Arhitekti, mKutin arhitektura

Več o projektu:
https://www.archdaily.com/936776/house-for-simple-stay-skupaj-arhitekti-plus-meta-kutin-arhitekta