Most čez Mali Graben

Most čez Mali Graben

Avtor fotografije: Nik Rovan

Kratek opis: Most za pešce in kolesarje preko Malega Grabna ima razpon dolg 41 m. Primarna lepljena nosilca sta asimetrično ukrivljena v daljši smeri, v prečni smeri pa sta nagnjena navzven. Jekleni prečni elementi povezujejo lesena nosilca v celoto. Poseben izziv je predstavljal transport primarnih nosilcev v enem kosu iz sosednje Avstrije.

Naša vloga v projektu: Ponoven statični izračun pred izvedbo, preprojektiranje spojev in tehnična podpora, za izvajalca Lamo d.o.o.

Lokacija: Ljubljana, Vič
Konstrukcija: leseni lepljeni nosilci in jeklene prečne povezave
Leto projekta: 2015
Leto izvedbe: 2016
Zasnova: 3biro d.o.o.
Izvajalec: Lamo d.o.o.
Projektant: Konstat biro d.o.o.

Več o projektu:
https://outsider.si/drzno-poeticno-preprosto/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/pregled-vseh-projektov/most-cez-mali-graben/