Nadgradnja Bobič Yacht Interior

Nadgradnja Bobič Yacht Interior

Kratek opis: Investitor je želel preurediti poslovni del objekta in ga nadgraditi z dodatno etažo. Obstoječa konstrukcija je AB montažna konstrukcija, ki dodatne mase brez dodatnih ukrepov ne bi vzdržala. Zato je nova, pretežno lesena konstrukcija, zgrajena povsem neodvisno od obstoječe. To smo dosegli z dograditvijo objekta na dveh straneh, z novimi podpornimi stebri znotraj objekta in daljšimi primarnimi nosilci, ki premoščajo razpone do 16 m (leseno paličje, jekleni in leseni lepljeni nosilci). Na tretji strani objekta je impresiven dvigalni jašek za dostop v zgornjo etažo.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij za montažni del objekta – PZI in PID

Lokacija: Novo mesto
Konstrukcija: križno lepljene stene in plošče, lesene rebraste plošče, leseni lepljeni nosilci, lesen palični nosilec, jekleni stebri in nosilci
Leto projekta: 2016
Leto izvedbe: 2018
Izvajalec: Lamo d.o.o.
Projektant: Spina Novo mesto d.o.o.

Več o projektu:
https://www.spina.si/sl/projekti/upravni-objekt-bobic-yacht-interior/40