Pokrita tržnica Sodražica

Pokrita tržnica Sodražica

Avtor fotografij: Janez Zobec

Kratek opis: Nadstrešnica je sestavljena iz lesenih momentnih okvirjev, ki si sledijo v neenakomernem ritmu. Poseben izziv je predstavljala visoka in ozka zasnova objekta, ki je hkrati odprt s samo tremi kratkimi stenami v vzdolžni smeri. Stebri in nosilci so med seboj togo povezani prek jeklenih pločevin, ki so vstavljene po sredini prereza lesenih elementov. Oba kapa strehe sta še dodatno povezana z okroglimi jeklenimi zategami. Streha je nepravilna dvokapnica, saj sleme poteka rahlo poševno glede na os objekta. Tako je vsak lesen okvir praktično unikaten. Stebri so prek visokih jeklenih sidrnih elementov togo vpeti v AB temelje.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij za celoten objekt – PGD, PZI in PID

Lokacija: Sodražica
Konstrukcija: leseni lepljeni nosilci in stebri, jeklene zatege in sidrni elementi, AB temelji
Leto projekta: 2016
Leto izvedbe: 2018
Projektant: ZE arhitekturni biro d.o.o.