Pritlična hiša V

Pritlična hiša V

Avtor fotografije: Raster, Franc Glušič

Kratek opis: Pritlična enodružinska hiša ima klasično dvokapno streho z naklonom 35°. Ostrešje je izvedeno s trapeznimi vešali, vmesnimi legami in špirovci. Celotno ostrešje je poploščeno z OSB ploščami za zagotovitev najboljše horizontalne snosilnosti in stabilnosti objekta. Podstrešje je hladno, saj je nad pritličjem toplotno izoliran raven strop. Konstrukcija objekta je v celoti lesena okvirna (skeletna) z obložnimi ploščami. Ob hiši je več nadstreškov: za avtomobile, nad lopo in nad teraso. Lesena konstrukcija je postavljena na AB temeljno ploščo, ki ima po obodu hiše parapet nad nivojem terena za še večjo trajnost.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij – PZI, armaturni načrti, delavniški in montažni načrti lesene konstrukcije

Lokacija: Trebnje
Konstrukcija: lesena skeletna konstrukcija
Leto projekta: 2019
Leto izvedbe: 2019
Izvajalec: INEG, Inštitut za nizkoenergijske gradnje
Delavniški načrti: Raster, Franc Glušič