Ostrešje Stara Ljubljana

Ostrešje Stara Ljubljana

Kratek opis: Investitor je želel preurediti dotrajano ostrešje na večstanovanjski stavbi v Stari Ljubljani. Stara konstrukcija se je v celoti odstranila in nadomestila z novo. Tako je neizkoriščeno podstrešje postalo bivalno z dvema stanovanjskima enotama. Poleg dodatne etaže je investitor pridobil še galerijo v samem vrhu ostrešja. Obstoječa zidana stavba se je na vrhu dodatno ojačala z AB vezmi, prav tako se je ojačal obstoječ lesen strop. Na ta način smo stavbo protipotresno utrdili. Primarna lesena konstrukcija so 3 trikotna vešala, 2 vmesni legi in slemenska lega.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij – PGD in PZI

Lokacija: Ljubljana
Konstrukcija: leseni lepljeni nosilci, jeklen nosilec in vezni elementi
Leto projekta: 2018
Leto izvedbe: 2019
Izvajalec: Matjaž Hiti s.p.
Projektant: ARB d.o.o.