Solarna šola Švedska

Solarna šola Švedska

Kratek opis: Objekt je stopničast v treh nivojih. Spodnji nivo je enotažen, zgornja dva sta dvoetažna. Gre za enovito konstrukcijo, ki ima med nivoji dvojno steno zaradi zvočne izolativnosti. Konstrukcija je v celoti izvedena iz masivnih lesenih CLT (Xlam) plošč iz križno lepljenega lesa.
Stavba je namenjena poslovnim in izobraževalnim dejavnostim. Je del parka/centra za sončno energijo in bo v končni obliki prekrita s sončnimi celicami.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij za montažni del objekta – PZI, delavniški in montažni načrti lesene konstrukcije

Lokacija: Švedska
Konstrukcija: križno lepljene stene in plošče, leseni lepljeni nosilci in stebri
Leto projekta: 2018
Leto izvedbe: 2018
Izvajalec: Riko hiše d.o.o.
Delavniški načrti: Raster, Franc Glušič