Verižne hiše Ljubljana

Verižne hiše Ljubljana

Avtor fotografije: Tomaž Pažek

Kratek opis: Gre za 5 ločenih objektov, ki se držijo skupaj. Vsak objekt ima pritličje, nadstropje in ravno streho. Konstrukcija je lesena montažna v okvirnem sistemu (lesen okvir, ki je zaprt z obložnimi ploščami). Poseben izziv je predstavljala ozka in visoka arhitekturna zasnova z velikimi steklenimi površinami. Ljubljana leži na potresno najbolj ogroženem območju Slovenije, zato temu posvečamo veliko pozornosti.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij za montažni del objektov – PZI

Lokacija: Ljubljana
Konstrukcija: lesena okvirna konstrukcija, montažna gradnja, mestoma jekleni nosilci in stebri
Leto projekta: 2018
Leto izvedbe: 2019
Izvajalec: Riko hiše d.o.o.
Projektant:  Coinhabarhitekti, GregorcVrhovec arhitekti

Več o projektu:
https://www.coinhabarhitekti.si/arhitektura/Vrstne_hise_celovska_ljubljana