Zidana pasivna hiša N

Zidana pasivna hiša N

Kratek opis: Enodružinska hiša z moderno zasnovo in v klasični izvedbi. Stavba ima dve polni etaži in hladno podstrešje. Temeljenje je izvedeno na AB temeljni plošči debeline 30 cm. Nosilni zidovi so zidani z opečnimi zidaki širine 25 cm. Stavba ima AB mansardno ploščo in dodatno leseno ostrešje. Arhitekturna zasnova prostorov je razgibana v obeh etažah, a smo uspeli rešiti konstrukcijo brez vidnih nosilcev pod AB medetažno ploščo. Vsi AB elementi na zunanjem ovoju so stanjšani za 5 cm, kolikor je debelina dodatne XPS izolacije.

Naša vloga v projektu: Načrt gradbenih konstrukcij za celoten objekt – PZI

Lokacija: Radomlje
Konstrukcija: zidana in armiranobetonska
Leto projekta: 2015
Leto izvedbe: 2016
Projektant:  Arhim d.o.o.